بازدید رییس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه گردشگری استان گیلان در روز شنبه مورخ 1398.03.25 رییس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی خانم غادا هیجاوی به اتفاق مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان جناب آقای دکتر امیرانتخابی و عضو محترم شورای اسلامی شهر رشت جناب آقای عاقل منش و همچنین مدیرعامل محترم شرکت توسعه گردشگری استان گیلان جناب آقای مهندس باکری و هیات همراه از بازار هنر (ویژه صنایع دستی) در پیاده راه فرهنگی میدان شهرداری رشت بازدید کردند.

شایان ذکر است هنرمندان صنایع دستی استان گیلان در بازار هنر که به همت شرکت توسعه گردشگری استان گیلان و اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان گیلان برگزار می گردد، به معرفی و عرضه محصولات صنایع دستی صرفاً ایرانی می پردازند. این بازارچه بصورت هفتگی در روزهای پنجشنبه هرهفته و یا بصورت مناسبتی در اعیاد مختلف با بهره گیری از سازه های ساخته شده از صنایع دستی مروار، بصورت منظم برگزار می گردد. به مناسبت هفته صنایع دستی از مورخ 98/03/20  لغایت 98/03/27  به مدت یک هفته در پیاده راه فرهنگی میدان شهرداری رشت در حال برگزاری می باشد.