بازدید مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری استان گیلان از فرصتهای سرمایه گذاری شهر منجیل

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه گردشگری استان گیلان در روز دوشنبه مورخ 17/4/1398 مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری و هیات همراه به دعوت شهرداری و شورای اسلامی شهر منجیل از پتانسیلهای گردشگری و سرمایه گذاری شهر منجیل بازدید بعمل آوردند .در این بازدید که با حضور شهردار منجیل آقای دکتر جمشیدی و ریاست شورای اسلامی شهر منجیل آقای عبداللهی انجام گرفت از پارک ساحلی  وجزیره سد سفید رود و همچنین منطقه هرزویل و سرو 3000 ساله و سایر اماکن مستعد سرمایه گذاری منجیل بازدید داشتند.