WhatsApp Image 2019 07 21 at 19.51.55 300x225 - تفاهم نامه شرکت توسعه گردشگری و شرکت مدیریت منابع آب ایران

تفاهم نامه شرکت توسعه گردشگری و شرکت مدیریت منابع آب ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه گردشگری استان گیلان به منظور بهره گیری از قابلیتهای گردشگری و تفریحی منابع و تاسیسات آبی کشور تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت توسعه گردشگری ایران و شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به امضا ی مدیران دو طرف رسید.استفاده از ظرفیتهای موجود و بهره برداری از پتانسیلهای منابع آبی کشور جهت سرمایه گذاری درخصوص توسعه صنعت گردشگری و از اهداف این تفاهم نامه می باشد.

مطالب مرتبط  بازدید مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری استان گیلان از فرصتهای سرمایه گذاری شهر منجیل