شرکت توسعه گردشگری

آقای دکتر حسن پور و مدیرعامل محترم شرکت توسعه گردشگری استان گیلان جناب آقای مهندس باکری

در این جلسه موضوعاتی همچون برگزاری دومین جشنواره عکس گیلانگردی ،تعامل بیشتر در جهت برگزاری بهتر بازار هنر با حضور هنرمندان معرفی شده از سوی اداره فرهنگ  و ارشاد اسلامی شهرستان رشت و همچنین موضوعات مورد همکاری طرفین و ظرفیتهای موجود در شهرستان رشت بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه گردشگری استان گیلان در روز سه شنبه مورخ 22/3/98 جلسه مشترکی با حضور رییس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت جناب آقای دکتر حسن پور و  مدیرعامل محترم شرکت توسعه گردشگری استان گیلان جناب آقای مهندس باکری در خصوص بررسی موضوعات مورد نظر دو مجموعه با حضور کارشناسان طرفین برگزار گردید .در این جلسه موضوعاتی همچون برگزاری دومین جشنواره عکس گیلانگردی ،تعامل بیشتر در جهت برگزاری بهتر بازار هنر با حضور هنرمندان معرفی شده از سوی اداره فرهنگ  و ارشاد اسلامی شهرستان رشت و همچنین موضوعات مورد همکاری طرفین و ظرفیتهای موجود در شهرستان رشت بررسی شد.