دومین جلسه شورای مدیران در سال ١٣٩٨ برگزار شد

دومین جلسه شورای مدیران شرکت توسعه گردشگری ایران در سال 1398 برگزار شد.

به‌گزارش روابط‌عمومی شرکت توسعه گردشگری ایران، این نشست روز گذشته 12 خرداد 1398 با حضور علی جیرفتی مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره، معاونان و مدیران ستادی شرکت برگزار شد.

در این نشست مسائل و موضوعات جاری شرکت توسعه گردشگری ایران مورد بررسی قرار گرفت.