عید سعید فطر

عید سعید فطر بر تمامی مردم این مرز و بوم مبارک باد.

عید فطر پاک ترین
و مبارک ترین عیدهاست
🌹چرا که پاداش
یک مـاه عبـادت
🌹و شست و شوی جان
در نهر
🌹پاک رمضـان است
این عیـد بزرگ
بر شمـا مبـارک باد

==================================

عید صیام آمد و ماه صیام رفت

لطف تمام آمد و فیض تمام رفت

شد عید فطر و لطف خدا باز تازه شد

گرد غم گناه ز جان عوام رفت

عید سعید فطر مبارک

روابط عمومی شرکت توسعه گردشگری گیلان