شرح وظايف معاون صنایع دستی شركت توسعه گردشگري گيلان

 • برنامه‌ریزی، تنظیم راهبردها، سیاست‌‌ها، خط و مشی‌ها و ضوابط به منظور توسعه كمی و بهبود كیفی صنایع دستی استان
 • برنامه‌ریزی در جهت حمایت از توسعه كمی و كیفی محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی
 • برنامه‌ریزی در جهت تدوین استانداردهای لازم برای مواد اولیه و روش‌های تولید
 • برنامه‌ریزی در جهت حفظ حقوق هنرمندان صنایع دستی و حمایت از مالكیت معنوی و فكری آنها با همكاری مراجع ذیربط
 • هماهنگی در جهت جلب مشاركت مردم و بخش خصوصی و دولتی در جهت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در تولید و بازاریابی صنایع دستی
 • بررسی در خصوص عضویت در سازمان‌ها، مجامع و مراكز بین‌المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی و برنامه‌ریزی در خصوص حضور موثر در اینگونه مجامع
 • برنامه‌ریزی در جهت حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی
 • آموزش و حمایت از تولید
 • توجه ویژه به بخش صادرات
 • توسعه و ترویج بازار های هفتگی، نمایشگاههای صنایع دستی
 • ایجاد بستر فروش بدون واسطه تولیدات صنایع دستی

حامد تربیت دوست

معاون صنایع دستی