نظر سنجی

نظر سنجی

به اطلاع کلیه هنرمندان حاضر در بازار هنر رشت میرساند،توسعه گردشگری استان گیلان درنظر دارد بازار هنر را درسایر شهرستان های استان گیلان نیز برگزار نماید لذا از تمامی هنرمندان تقاضا می شود با شرکت در نظر سنجی موجود در کانال و سایت نظر خود را دراین زمینه اعلام نمایند.
جلسه مشترک مدیرکل میراث فرهنگیجلسه مشترک مدیرکل میراث فرهنگی