علی محمد باکری کارشناس ارشد مدیریت و مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری استان گیلان
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است