نوشته‌ها

همه واحدهای صنفی به جز عرضه کنندگان مواد غذایی و خدمات فنی ضروری تا نیمه فروردین تعطیل است

پیام دبیرکل سازمان جهانی گردشگری در پی شیوع کرونا