تعهدات هنرمندان حاضر در بازارهنر

 

  • رعایت قوانین و مقررات اعلام شده از سوی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان گیلان و ارائه محصولات مطابق با گواهینامه مربوطه و عدم استفاده از محصولات خارجی(هنرمندان معرفی شده از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تابع مقررات و ضوابط آن اداره کل بوده و ملزم به رعایت آن می باشند).
  • رعایت نظم و انضباط حاکم بر بازار هنر که قوانین و مقررات آن از سوی شرکت توسعه گردشگری استان گیلان در سایت درج گردیده است.
  • همکاری کامل با نماینده شرکت توسعه گردشگری استان گیلان در بازار هنر.
  • در صورت بازدید از بازار هنر توسط کارشناسان شرکت توسعه گردشگری استان گیلان، هنرمندان ضمن همکاری با کارشناسان، ملزم به رعایت کلیه نکات اعلام شده می باشند.
  • در صورت گزارش تخلف توسط بازرسان بازار هنر، هنرمند اعلامی طبق نظر کمیته برگزاری درابتدا بصورت تذکر کتبی و در صورت تکرار به محرومیت از شرکت در جلسات بعدی منجر خواهد گردید.
  • در زمان برگزاری بازار هنر، میزها و روکش میزها به خود هنرمندان تحویل داده میشود و لذا مسئولیت نگهداری از آنها بر عهده هنرمند می باشد و درصورت هرگونه خسارت و آسیب به اموال شرکت توسعه گردشگری استان گیلان در بازار هنر اعم از میزهای سنتی،روکش میزها و… مسئولیت برعهده هنرمند بوده و خسارت وارده از ایشان دریافت می گردد.
  • در صورت بروز هر گونه مشکلی در طول برگزاری بازار هنر ازقبیل اختلاف حساب با مشتری، ایجاد درگیری، ایجاد خسارت مالی و جانی و….شرکت توسعه گردشگری استان گیلان هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نداشته و تمامی موارد فوق الذکر بر عهده هنرمند می باشد.
  • هنرمندان شرکت کننده در بازار هنر ملزم به رعایت کلیه شئونات اسلامی و اجتناب از انجام رفتارهای هنجار شکنانه در طول مدت برگزاری بازار هنر می باشند و در صورت مشاهده برخورد لازم انجام خواهد گرفت.